14:6 1394/11/05

نرخ تورم دی ماه اعلام شد

خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه 1390 بدست آمده است. بر اساس این گزارش، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه امسال به عدد 232.6 رسید که نسبت به ماه گذشته 0.4 درصد افزایش نشان می دهد. همچنین شاخص یادشده در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته، معادل 9.6 درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی پیشتر نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذرماه را نسبت به 12 ماه منتهی به آذرماه پارسال ۱۳.۷ درصد اعلام کرده بود. مرکز آمار ایران نیز نرخ تورم میانگین در آذرماه امسال را با نیم درصد کاهش نسبت به ماه گذشته ۱۲.۶ درصد و تورم نقطه به نقطه را با ۰.۹ درصد کاهش ۹.۹ درصد اعلام کرد.

منبع : انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه