هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:42 1394/08/03

جزییات پرداخت بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی به پیمانکاران

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تا سال جاری به تدریج 2 هزار میلیارد تومان از بدهی به پیمکاران را پرداخت می کنیم،‌ گفت: یک هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران طلبکار از دولت توزیع شده است و درخواست هزار میلیارد تومان دیگر هم از اسناد خزانه اسلامی بابت پرداخت بدهی به پیمانکاران را داده ایم.

عباس آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به برنامه وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت بدهی پیمانکاران در بسته خروج از رکود، اظهار کرد: در حال حاضر در بحث پرداخت بدهی پیمانکاران آنچه که در سال گذشته عملیاتی شد، توزیع 500 میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی بین پیمانکاران بود. وی با بیان اینکه برای سال جاری هم تا این لحظه اخذ 1000 میلیارد تومان از اسناد خزانه اسلامی تصویب شده و به تدریج بین پیمانکارن توزیع و بدهی ها به تدریج پرداخت می شود،‌ گفت: افزون بر این یک هزار میلیارد تومان،‌ اخذ 1000 میلیارد تومان دیگر هم اسناد خزانه اسلامی را درخواست کرده ایم و قرار است این اسناد هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بگیرد و بین پیمانکاران طلبکار از دولت توزیع شود. ‌‌ وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بنابراین گامی که تا این لحظه قطعی شده است توزیع 2 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی است که برنامه وزارت راه و شهرسازی در سال جاری است. آخوندی در پاسخ به این سوال که سهم پیمانکاران این وزارت خانه از اوراق صکوک اجاره ذکر شده در بسته ضد رکود، چیست،‌ گفت: وزارت اقتصاد و دارایی متعهد اجرا و عملیاتی کردن اوراق صکوک اجاره است که این موضوع هم در دست انجام است و میزان آن 5000 میلیارد تومان، به اضافه 1000 میلیارد تومان اوراق مشارکت عمومی است. وزیر راه و شهرسازی همچنین در پاسخ به این سوال که برخی از پیمانکاران طلبکار مدعی هستند،‌ نقد کردن این اوراق هزینه 30 درصدی حق اسکونت (واسطه گری) دارد که از ارزش این اوراق می کاهد، تاکید کرد:‌ این اوراق تضمین کافی دارند و وقتی که منتشر شوند، سود آن مشخص می شود که البته سود مناسبی هم دارند که این رقم را پوشش خواهد داد. وی ادامه داد: این اوراق به طور قطع یک سود حداقلی را دارند که می توانند منافع پیمانکاران را تامین کند.

منبع : خبرگزاری ایلنا انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه