هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:53 1394/10/30

عضو جدید هیئت مدیره عمران پرند منصوب شد

با صدور حکمی از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی، محسن وطن‌خواهی به‌عنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهر جدید پرند منصوب شد.

غراوی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید در مراسم این انتصاب اظهار کرد: با وجود نیروهای شایسته در شرکت عمران پرند امید داریم تلاش های بیشتری جهت سامان دادن به مشکلات مسکن مهر و پاسخگویی به مردم شهر جدید پرند صورت گیرد. وی تاکید کرد: پرند نسبت به دیگر شهرهای جدید، وضعیت مطلوبی از نظر شهرسازی و ارائه خدمات به ساکنین خود دارد و همواره در ساماندهی متقاضیان مسکن مهر پیشرو بوده است. طاهرخانی عضو هیئت مدیره شرکت عمران شهرهای جدید نیز گفت: بزرگترین هدف ایجاد شهرهای جدید، احداث شهرهای خوب است که این مهم با انتخاب افراد شایسته و کارشناس محقق می شود. پایبندی بر اصول شهرسازی یکی از وظایف مهم ما محسوب می شود که این اصل با ایجاد تعامل میان شرکت عمران و شهرداری مهیا خواهد شد.

منبع : تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه