هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

10:19 1394/10/29

راهبردهای چهارگانه مديريت سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، قانون گرايي، اخلاق مداری، برنامه محوری و شايسته سالاری را چهار راهبرد اصلی مديريت سازمان نظام مهندسی ساختمان این استان برشمرد.

حبیب‌اله بیطرف در جلسه‌ هم‌انديشی با مهندسان و تشکل‌های صنفی- حرفه‌ای با موضوع مجری ذي‌صلاح و بررسی بازبينی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، خاطرنشان ساخت: راهبردهای اصلی مديريت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران بر قانون گرايي، اخلاق مداری، برنامه محوری و شايسته سالاری استوار است. رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنين تاکيد کرد: رعايت اخلاق حرفه‌ای، يکی از اصول مهم در حرفه‌ مهندسی است که التزام به آن بايد در اولويت کاری مهندسان قرار گيرد. بيطرف در ادامه به تبيين جايگاه سازمان در بکارگيری مهندسان مجری صاحب صلاحيت در پروژه‌های ساختمانی پرداخت و گفت: بکارگيری سازنده‌ی ذي‌صلاح بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌های مربوطه در سازمان پيگيری می‌شد که از زمان ابلاغ رای ديوان عدالت اداری، مشکلاتی در اين خصوص بوجود آمد، اما استفاده از مجری يا سازنده‌ی ذي‌صلاح، يک الزام است و البته مصلحت جامعه و بديهی است که منافع عمومی و به خصوص منافع بهره برداران نيز در اين است. وی همچنين افزود: در خصوص موضوع مجری ذي‌صلاح بررسی‌های فراوانی انجام شد و دراين بررسی‌ها به دو اصل کلی رسيديم. اول اينکه عامل اجرای ساختمان بايد صلاحيت فنی تاييد شده برای به عهده گرفتن مسووليت را داشته باشد و ديگر آنکه انجام کار پيمانکاری يا اجرا به صورت واقعی و نه صوری صورت پذيرد. بيطرف درادامه بيان داشت: در اين موضوع، مديران 6 نهاد مرتبط را دعوت کرديم و جلساتی را در اين خصوص برقرار کرديم. معاون معماری و شهرسازی شهردار تهران، مديرکل سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت راه و شهرسازی، مديرکل راه و شهرسازی، رييس کميسيون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، معاون عمران استانداری تهران و رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، اعضای اين کارگروه هستند. شايان ذکر است که بررسی‌های مناسبی در اين زمينه صورت گرفته و برنامه‌ريزی لازم در حال انجام است. رييس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران مباحث مطرح شده در اين کارگروه 6 جانبه را مطرح و بيان کرد: تفکيک اشخاص حقوقی و حقيقی سازنده از افراد طراح و ناظر، تعريف صلاحيت حرفه‌ای اجرا برای اشخاص حقيقي و حقوقی، ايجاد بانک اطلاعات سازندگان ذي‌صلاح و ايجاد دسترسی برای مالکان و شهروندان، برگزاری دوره‌های آموزشی حرفه‌ای، انجام بازرسی‌های دوره‌ای مناسب، سنجش عملکرد سازندگان، فرهنگ‌سازی و آگاهی بخشی و قالب‌های جديد قراردادی از مهمترين مباحث طرح شده در اين کارگروه بوده است. بيطرف همچنين در خصوص پيش‌نويس جديد مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد: در اين موضوع نيز کميسيونی با عنوان بررسی مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در سازمان مشغول بررسی همه جانبه‌ نظرات کارشناسی است که در آينده‌ نزديک جمع‌بندی اين نظرات به وزارت راه و شهرسازی ارائه خواهد شد.

منبع : نظام مهندسی ساختمان استان تهران انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه