هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:35 1394/10/27

بازپرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی از محل تسعیر

دولت در تبصره 19 لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی حداکثر به‌میزان 50 هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی شود

در تبصره‌های 19 و 20 لایحه بودجه سال 95 پیش‌بینی‌هایی برای بازپرداخت بدهی دولت در نظر گرفته شده است. تبصره 19 می‌گوید: به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌های دولتی از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر به میزان 500 هزار میلیارد ریال بابت تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های دولتی و مطالبات قطعی بانک‌ها از دولت منظور نماید. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکرو توسط کارگروهی مرکب از وزیر امور اقتصادیی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین خواهد شد و معادل مبالغ تسویه‌شده بابت بدهی‌های بانک دولتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سرمایه دولت در بانک‌های یادشده افزایش می‌یابد. تبصره 20: به دولت اجازه می‌شود تا معادل بدهی‌های مسجل خود به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از محل منابع حاصل از فروش این اوراق یا اوراق منتشره فروش‌نرفته، تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند. به گزارش فارس، در شرایطی دولت در لایحه بودجه، بازپرداخت 50 هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها خود با روش تسعیر دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را پیشنهاد کرده مجلس تاکنون دو بار از چنین اقدامی ممانعت کرده است. بار اول در پی مصوبه خرداد ماه مجمع عمومی بانک مرکزی بود که در نهایت منجر به اصلاح ماده 26 قانون پولی و بانکی شد. بار دوم هم در زمان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر ارتقاء نظام مالی بود. دولت در ماده 24 این لایحه خواستار تسویه 40 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی از محل تسعیر شده بود.

منبع : خبرگزاری فارس انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه