هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

14:22 1394/08/03

پاسخ به یک تناقض در بخش مسکن برنامه ششم توسعه/ سبد اقتصادی خانوارها در طول برنامه ششم ۸ درصد بزرگ‌تر می‌شود

کارشناس اقتصاد مسکن به یک تناقض موجود در بخش مسکن برنامه ششم توسعه پاسخ داد.

فردین یزدانی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، در پاسخ به پرسشی در خصوص وجود تناقض میان «افزایش قیمت مسکن در برنامه ششم توسعه به صورت هماهنگ با تورم» و «کاهش شاخص توان‌پذیری قدرت خرید مسکن خانوارها از ۱۲ سال فعلی به ۸ سال در طول برنامه ششم توسعه» که وقوع این دو پیش‌بینی با یکدیگر در تعارضند، اظهار کرد: در برنامه ششم توسعه مبنای پیش‌بینی‌ها افزایش رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور است. عضو «کارگروه تخصصی مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور» ادامه داد: همه این پیش‌بینی‌ها در صورتی است که رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور در طی برنامه ششم محقق شود. در واقع این پیش‌بینی‌ها با هم گره خورده‌اند. بنابراین اگر رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور اتفاق بیفتد، سبد اقتصادی خانوارها نیز ۸ درصد بزرگ‌تر می‌شود که درنتیجه می‌تواند رشد قیمت مسکن در طول برنامه ششم به صورت هماهنگ با رشد تورم را پوشش دهد که تناقض رشد قیمت مسکن و کاهش زمان توان‌پذیری خانوارها از بین می‌رود./

منبع : پایگاه اطلاع رسانی وزارت راه وشهرسازی انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه