12:11 1394/10/26

تدوین مقررات جدید اشتغال

معاون وزیر کار گفت: تقویت صلاحیت حرفه‌ای و آموزش نیروی کار فعال در بخش صنعت ساختمان نیازمند هدف‌گذاری آموزشی است.

محمد امين سازگارنژاد با تاکید بر ضرورت تدوين نظام صلاحيت حرفه اي و آموزش در صنعت ساختمان گفت: در حوزه صنعت ساختمان تبديل كردن نياز و قدرت بازار به تقاضا مهم است. وی با بيان اينكه ضرورت دارد يک نقشه راه در حوزه صلاحيت حرفه اي و آموزش صنعت ساختمان تهيه شود، اظهارداشت: در كشور يک سرمايه گذاري بزرگ درحوزه صنعت ساختمان انجام مي شود، بدون اينكه موضوعات آموزش و صلاحيت حرفه اي آن را در نظر بگيريم. سازگارنژاد بيان داشت: در حوزه صنعت ساختمان به يک هدف‌گذاري آموزشي با رويكردهاي جامعه هدف نياز داريم كه بايد براي ارتقاي كساني كه در بازار كار هستند و آموزش كساني كه متقاضي ورود به بازار كار هستند اما از صلاحيت لازم برخوردار نيستند، برنامه ريزي لازم صورت گيرد. معاون وزير كار افزود: در موضوعات آموزشي به مباحث اجتماعي و مباحث فني در كنار هم توجه شود. وی تشكيل يک كارگروه حرفه اي براي تدوين نظام صلاحيت حرفه اي و آموزشي در صنعت ساختمان را پيشنهاد داد. این مقام مسئول در وزارت کار تصریح كرد: همه ذينفعان در تدوين نقشه راه در حوزه صلاحيت حرفه اي و آموزش صنعت ساختمان مشاركت كنند. بايد موزائيک‌هاي اجرايي اصلي در حوزه آموزش هاي مهارتي صنعت ساختمان شناسايي و بعد براساس نقشه راه اقدام شود. سازگارنژاد بيان داشت: بايد با آموزش، فرهنگ كارجويي و كاردوستي را در كشور تقويت كنيم و اين موضوع در رونق بخش صنعت بسيار مهم است. در آئين نامه اجرايي ماده ۱۴ قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، بايد نقش آموزش هاي فني و حرفه اي غيررسمي كوتاه مدت مشخص شود.

منبع : خبرگزاری مهر انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه