هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

8:48 1394/10/12

صدور قبض آب آنی شد

طرح صدور و پرداخت آنی قبوض آب برای کاهش تردد و هزینه های مشترکین روستایی و محروم اجرا می شود.

شهریار بهارلوئی مدیردفتر آماروفناوری اطلاعات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با اشاره اجرای آزمایش این طرح در برخی مناطق هرمزگان افزود: تاکنون دو دوره قبض درقالب این طرح صادر شده است. وی افزود : نیمه اول سال آینده در سراسر استان هرمزگان و پس از دریافت نتایج مثبت آن ، در همه مناطق روستایی وکم برخوردار اجرا خواهد شد. بهارلوئی ، قبض صادر شده را در صورت تمایل مشترک از طریق دستگاه کارت خوان همراه مامور خوانش و قرائت ، قابل پرداخت دانست. وی تصریح کرد : مامور قرائت علاوه برصدور قبض در صورت وجود اختلال در انشعاب یا قرائت ، مشکل را بررسی و رسیدگی خواهد کرد. مدیر دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشورگفت: صدور وپرداخت آنی قبوض سبب خدمات دهی بهتر شرکتهای آب وفاضلاب و کاهش تردد مشترکین در مناطق محروم می شود.

منبع : خبرگزاری تسنیم انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه