هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

9:47 1394/10/03

غارت 20 میلیارد متر مکعب آب کشور

معاون آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی با بیان اینکه نرخ متوسط فرسایش خاک جهان 5 تا 6 تن بر هکتار است، اعلام کر :نرخ فرسایش خاک سالیانه در کشور ایران 7/16 تن بر هکتار است. وی همچنین اضافه کرد:نرخ فرسایش خاک سالیانه در کشور7/16 تن بر هکتار است که در مقایسه با نرخ 5 تا 6 هکتاری فرسایش خاک جهان رقم بالایی است.اکبری عدم وجود نقشه‌های خاک‌شناسی با مقیاس مدیریت‌پذیر و نبود پایگاه اطلاعاتی منابع خاک را یکی دیگر از مشکلات کشور در حوزه خاک دانست. معاون آب و خاک وزارت جهاد و کشاورزی زمین لغزش‌های ناشی ازر فرونشست سطح آب زیرزمینی در اکثر دشت‌های کشور به دلیل برداشت بی‌رویه آب را مشکل دیگر حوزه خاک برشمرد و گفت:از سال 1385 تا الان 300 هزار حلقه چاه غیرمجاز در کشور حفاری شده است و به این ترتیب 20 میلیارد متر مکعب از آب کشور غارت شده که بی‌شک این امر بر روی خاک هم تاثیر دارد.

منبع : روزنامه امتیاز انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه