هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

15:58 1394/10/02

آخرین آمار صندوق پس‌انداز مسکن یکم/ ۴۹۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در بانک مسکن

حساب صندوق پس انداز یکم بانک مسکن بانک مسکن آخرین آمار از میزان سپرده‌گذاری مردم در شعب این بانک را اعلام کرد.

بانک مسکن آخرین آمار صندوق پس‌انداز مسکن یکم بانک مسکن را به شرح زیر طی ۱۵۶ روز کاری تا پایان روز ۲۸ آذر اعلام کرد: میزان کل سپرده‌ها: مجموع مبالغ سپرده‌گذاری شده در شعب بانک مسکن: ۴۹۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان تعداد کل حساب‌های افتتاح شده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم: ۲۵۲۲۳ فقره حساب میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپرده‌گذاری در هر روز: ۱۰۱ فقره حساب به مبلغ ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان شهر تهران: تعداد کل حساب‌های افتتاح شده: ۶۵۲۲ فقره حساب مجموع مبالغ سپرده‌گذاری شده: ۱۸۰ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپرده‌گذاری شده در هر روز: ۳۱ فقره حساب به مبلغ ۷۵۰ میلیون تومان شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر: تعداد کل حساب‌های افتتاح شده: ۱۳۰۲۷ فقره حساب مجموع مبالغ سپرده‌گذاری شده: ۲۳۹ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپرده‌گذاری شده در هر روز: ۴۸ فقره حساب به مبلغ ۷۷۰ میلیون تومان شهرهای کمتر از ۲۰۰ هزار نفر تعداد کل حساب‌های افتتاح شده: ۵۶۷۴ فقره حساب مجموع مبالغ سپرده‌گذاری شده: ۶۹ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان میانگین تعداد افتتاح حساب و مبلغ سپرده‌گذاری شده در هر روز: ۲۲ فقره حساب به مبلغ ۲۸۰ میلیون تومان

منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه