هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

دولت به سازندگان امتياز بدهد

عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان تصريح كرد: "براي خروج از چالش تأمین مالي براي اتمام مسكن مهر، دولت بايد بسته‌ای از راه‌حل‌ها را بپذيرد كه شامل كمك گرفتن از متقاضيان يا افزايش ميزان وام است و بخش ديگر به اعطاي امتيازاتي است كه دولت می‌تواند به سازندگان بدهد. وي ادامه داد: "در همه مناطقي كه مسكن مهر ساخته‌شده نياز به تأسیسات روبنايي است كه می‌توانند امتياز بخشي از اين موارد را به انبوه‌سازان بدهد."


 دولت به سازندگان  امتياز بدهد

برخي كارشناسان معتقدند؛ يكي از راه‌ها براي تأمین مالي پروژه‌های روي دست مانده مسكن مهر افزايش سقف وام است. حسن محتشم در خصوص افزايش وام مسكن مهر به 30 ميليون تومان و نظر انبوه‌سازان ، به خبرنگار ما گفت: "در دولت دهم ، در برخي مناطق اقدام به استفاده از وام 30 ميليون توماني كرده بود و نكته تازه‌ای نيست اما مشكل با افزايش وام مسكن برطرف نمی‌شود. طبعاً بخشي از تأمین مالي می‌تواند افزايش سقف وام يا افزايش آورده متقاضي باشد اما انبوه‌سازان پيشنهادات ديگري را نيز در مذاكرات خود با دولت مطرح کرده‌اند." وی در مورد اينكه چرا ساخت يا تحويل برخي از پروژه‌های مسكن مهر با وقفه مواجه شده است ،اظهار داشت: "با تورم 40 درصدي امسال نمی‌توان قراردادهايي را كه با قيمت هاي چند سال قبل امضا شده ، اجرا کرد. در نتيجه آن دسته از انبوه‌سازانی كه هنوز پروژه‌ها را تمام نکرده‌اند داراي اين توانايي نيستند كه با قیمت گذشته هزینه‌های ساخت و مصالح ساختماني را با قيمت امروزي بپردازند." محتشم در پاسخ به اين سؤال كه چرا انبوه‌سازان زودتر به اين مسائل نينديشيدند، گفت: "اگر تصدي گري دولت بر مسكن مهر نبود چه بسا تاكنون اين پروژه‌ها به اتمام می‌رسید و با چالش‌هایی كه اكنون مواجه شده مانند -قيمت تمام‌شده- روبه رو نمی‌شد. "عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان در خصوص قيمت پيشنهادي انبوه‌سازان به دولت گفت: "انبوه‌سازان قيمت هاي متفاوتي را محاسبه کرده‌اند. با توجه به واقعيت هاي موجود حتي ميان شرق و غرب شهری مانند تهران تفاوت قيمت زيادي وجود دارد كه با شرايط مختلفي مرتبط است. براي مثال ممكن است در حدود 100 درصد تفاوت ميان قيمت قراردادهای منعقدشده كه متري 300 هزار تومان باشد با قیمت‌هایی كه انبوه‌سازان بر آن اصرار دارند وجود دارد. وي تاكيد كرد: "علاوه بر تفاوت ميان هزینه‌ها به دليل تفاوت ميان قيمت مصالح و كالاهاي ساختمان، نكته مسلم این است که با قیمت هاي گذشته امكان به پايان رساندن قراردادهاي مسكن مهر فراهم نيست." محتشم با بيان اينكه راه‌هایی براي تأمین مالي پروژه‌های باقی‌مانده مسكن مهر وجود دارد، تاكيد كرد: يكي از اين راه‌ها تهاتر زمين با دولت و راهكار ديگر اين است که به جاي زمين بخشي از عرصه‌های تجاري و اداري در برخي از پروژه‌های مسكن مهر در ازاي طلب انبوه‌سازان تهاتر شود. از اين رو با ارتباطي كه با معاونت مسكن مهر وزارت راه و شهرسازي برقرارشده سعي بر اين است كه راهكاري اجرايي براي برون‌رفت از اين معضل پيدا شود تا با قيمت قابل قبولي بتوانند پروژه‌ها را به اتمام برسانند اما اگر اين مذاكرات به نتيجه نرسد بعيد به نظر می‌رسد كه انبوه‌سازان با "قيمت قبلي" پروژه‌های خود را به پايان برسانند. عضو هیئت‌مدیره كانون سراسري انبوه‌سازان تصريح كرد: "براي خروج از چالش تأمین مالي براي اتمام مسكن مهر، دولت بايد بسته‌ای از راه‌حل‌ها را بپذيرد كه شامل كمك گرفتن از متقاضيان يا افزايش ميزان وام است و بخش ديگر به اعطاي امتيازاتي است كه دولت می‌تواند به سازندگان بدهد. وي ادامه داد: "در همه مناطقي كه مسكن مهر ساخته‌شده نياز به تأسیسات روبنايي است كه می‌توانند امتياز بخشي از اين موارد را به انبوه‌سازان بدهد." شرح كامل گفتگو را در شماره 174 نشريه پيام ساختمان ملاحظه فرماييد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه