1393/03/21

تصميم تازه برای اتحاديه تاسيسات مكانيكي ساختمان

عطارد در خصوص نتيجه طرح ساماندهي مجريان لوله‌كشي ساختمان كه قرار بود از شهريور ماه امسال اجرايي شود، گفت: سازمان نظام مهندسي به‌تازگي تصميم گرفته با اتحاديه تاسيسات مكانيكي ساختمان همكاري كند. بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد در بخش لوله كشي گاز تنها از مجرياني استفاده كند كه از طرف اتحاديه به عنوان مجري ذي‌صلاح به سازمان نظام مهندسي معرفي شده باشند.


تصميم تازه برای اتحاديه تاسيسات مكانيكي ساختمان

رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان گفت: كيفيت تاسيسات مكانيكي ساختمان به نحوه اجرا و استفاده از تجهيزات و قطعات مربوطه بستگي دارد. بيژن عطارد در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان اظهار داشت: اگر بتوانيم سطح آموزش‌هاي علمي و عملي مجريان تاسيسات مكانيكي را ارتقا دهيم در كيفيت ساخت و ساز موثر بوده و ضمن افزايش طول عمر ساختمان‌هاي كشور، منافع ملي نيز حفظ خواهد شد. وي ادامه داد: اجراي اين مسئله بستگي دارد به اينكه سازمان‌هاي دست‌اندركار ساخت و ساز با اتحاديه تاسيسات مكانيكي كه مجريان تاسيساتي را تحت پوشش دارد، همكاري مستمر داشته باشند تا از اين طريق كيفيت اجراي تاسيسات مكانيكي در ساختمان‌هاي كشور ارتقا يابد. عطارد در خصوص نتيجه طرح ساماندهي مجريان لوله‌كشي ساختمان كه قرار بود از شهريور ماه امسال اجرايي شود، گفت: سازمان نظام مهندسي به‌تازگي تصميم گرفته با اتحاديه تاسيسات مكانيكي ساختمان همكاري كند. بر اساس توافقات انجام شده مقرر شد در بخش لوله كشي گاز تنها از مجرياني استفاده كند كه از طرف اتحاديه به عنوان مجري ذي‌صلاح به سازمان نظام مهندسي معرفي شده باشند. رییس اتحادیه تاسیسات مکانیکی ساختمان تهران در پايان درخواست كرد: تمام دستگاه‌هاي مرتبط با تاسيسات ساختماني مثل وزارت راه و شهرسازي، وزارت صنعت معدن و تجارت، سازمان آبفا، شركت ملي گاز و سازمان نظام مهندسي، در حوزه ساختمان و مسائل صنفي مربوطه فعال‌تر عمل كنند تا بتوانيم كيفيت ساختمان‌‌هاي كشور را افزايش دهيم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه