هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

هیئت مدیره جدید کانون سراسری انبوه سازان انتخاب شدند

با برگزاری مجدد انتخابات در کانون سراسری انبوه سازان، اعضای هیئت مدیره جدید این تشکل تخصصی، توسط اعضا انتخاب شدند.


هیئت مدیره جدید کانون سراسری انبوه سازان انتخاب شدند

با برگزاری مجدد انتخابات در کانون سراسری انبوه سازان، اعضای هیئت مدیره جدید این تشکل تخصصی، توسط اعضا انتخاب شدند. به گزارش خبرنگار پيام ساختمان افراد زیر در انتخابات روز یکشنبه، دهم آذرماه با کسب بیشترین تعداد آرا، عضو اصلی هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان کشور شدند: جمشید برزگر، ایرج رهبر، حسن محتشم، اسفندیار سلطانی، مجتبی بیگدلی، فرشید پورحاجت، احمد تولا، اکبر زورق چیان، عباسعلی نجار، سید محمد مرتضوی و رامین میکائیل زاده. همچنین آقایان ساعی شاهی و محمود شعربافی به عنوان اعضای علی البدل هئیت مدیره مذکور انتخاب شدند. بر اساس این گزارش آقایان امیری راد، مهدی سلطانیه و جعفر فرشینه به عنوان بازرسان اصلی و شهاب الدین شاهبازی نیز به عنوان بازرس علی البدل برگزیده شدند. مطابق قانون و اساسنامه کانون سراسری انبوه سازان، یک هفته فرصت برای اعتراض به انتخابات برگزار شده وجود دارد و در صورت نبود اعتراض، اعضای انتخاب شده هیئت مدیره کانون انبوه سازان، در اولین جلسه خود، به انتخاب رئیس و سایر سمت های داخلی هئیت رئیسه اقدام می کنند.عکس تزئینی است.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه