1393/03/21

دكان بازاري به نام «كميسيون ماده پنج»

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: كميسيون ماده 5 ويراني‌هاي زيادي در فضاي كالبدي شهر تهران به وجود آورده است.

دكان بازاري به نام «كميسيون ماده پنج»

عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران گفت: كميسيون ماده 5 ويراني‌هاي زيادي در فضاي كالبدي شهر تهران به وجود آورده است. جابر نصيري در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان با بيان اين مطلب كه در طول يك هفته حدود 40 تا 50 پرونده از شهر‌هاي استان تهران به كميسيون ماده 5 ارجاع داده مي‌شود، افزود: كميسيون ماده 5 قانون شوراي عالي معماري و شهرسازي صرفاً براي تغييرات طرح‌هاي تفصيلي و جامع مصوب در شهر‌ها به وجود آمده است؛ البته با اين شرط كه در كليات و چارچوب طرح آسيبي وارد نكند. نصيري خاطرنشان كرد: در فرايند اجراي طرح‌هاي جامع و تفصيلي شهر‌ها چنانچه مشكل جزيي به وجود بيايد، بايد بر اساس قانون در كميسيون ماده 5 مورد بررسي قرار گيرد و مشكل مورد نظر بدون آسيب به اصل طرح مرتفع شود، اما متأسفانه اين موضوع تبديل به يك دکان بازار براي شهرداري شده است و هر جوري كه می‌خواهند، در طرح تفصيلي اعمال‌نفوذ مي‌كنند. عضو هیئت‌مدیره سازمان نظام‌مهندسی ساختمان استان تهران با بيان اينكه تغييرات ابتدا از طرف مالك مطرح مي‌شود و از طريق شهرداري به كميسيون ماده 5 ارجاع داده مي‌شود، گفت: متأسفانه بالاي 70 درصد پرونده‌ها به كليات طرح تفصيلي آسيب جدي مي‌زند به گونه‌اي كه ممكن است در نهايت طرحي باقي نماند. وي اضافه كرد: متأسفانه در كميسيون ماده 5، نظام‌مهندسی ساختمان به‌عنوان بخش خصوصي كه وابسته به حاكميت نيست و می‌تواند در احقاق حق مردم تلاش كند، فاقد حق رأی است و حتي در اين كميسيون‌ها تحقير هم مي‌شود. وي ادامه داد: مدير كل راه و شهرسازي استان، معاون عمراني استانداري، شهردار، نماينده جهاد كشاورزي و مدير كل ميراث فرهنگي از اعضاي اصلي و داراي حق رأی ‌كميسيون ماده 5 هستند و رئيس شوراي شهر ، نماينده نظام‌مهندسی ساختمان، مشاور طرح‌ها و ... از اعضاي بدون حق رأی هستند.متن كامل اين گفتگو در نشريه شماره 173 پيام ساختمان به چاپ مي‌رسد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه