هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

ریشه‌های مشترك سنگ و شيشه در بازار

در گذشته شيشه با برخورد سنگ می‌شکست اما اكنون برخي شیشه‌های ساختماني از سنگ هم سخت تر شده‌اند این در حالی است که سنگ‌هایی در بازار يافت می‌شوند كه از قطر شیشه‌های قديمي هم نازك تر هستند. زماني از سنگ براي امنيت ساختمان و از شيشه براي زيبايي استفاده می‌شد اما اكنون از سنگ براي تزئين و از شيشه برای امنيت فيزيكي و مقاومت در برابر تبادل گرمايي استفاده می‌شود.


ریشه‌های مشترك سنگ و شيشه در بازار

گروه بازار ساختمان در گذشته شيشه با برخورد سنگ می‌شکست اما اكنون برخي شیشه‌های ساختماني از سنگ هم سخت تر شده‌اند این در حالی است که سنگ‌هایی در بازار يافت می‌شوند كه از قطر شیشه‌های قديمي هم نازك تر هستند. زماني از سنگ براي امنيت ساختمان و از شيشه براي زيبايي استفاده می‌شد اما اكنون از سنگ براي تزئين و از شيشه برای امنيت فيزيكي و مقاومت در برابر تبادل گرمايي استفاده می‌شود. اين وارونگي معنا كه محصول هم آوايي ذائقه بازاري و توانمندي در فناوري توليد است نه تنها در ايران بلكه در كشورهاي پيش رو در صنعت ساختمان نيز ديده می‌شود. بااین‌حال آنچه ما را بر آن داشت تا با نگاهي هر چند اجمالي به مداقه در بازار هر دو كالا بپردازيم شباهت حال و آينده توليد و فروش صنايع ساختماني شيشه و سنگ تزئيني است. بازار شيشه و سنگ در كشور داراي شرايط مشابهي است. اين شباهت در توليد مازاد بر نياز خلاصه نمی‌شود. صادرات هر دو كالا بسيار اندك است و می‌تواند در مسيري حركت كند كه به نقطه بحراني برسد. اين دو محصول معدني در ايران داراي ابعاد ديگري هم هست. كشور داراي رتبه خوبي در توليد هر دو محصول معدني با كاربرد ساختماني است به‌نحوی‌که نه تنها از نظر ميزان عرضه توانسته بازار داخلي را خودكفا كند، بلكه به لحاظ ميزان توليد داراي رتبه‌های جهاني است. بااین‌حال در بخش كيفيت نتوانسته به جايگاه خوبي دست يابد و در حال حاضر بيشتر صادرات شيشه ( برش نخورده) و سنگ هاي نيمه فراوری‌شده و بلوك يا خام خلاصه می‌شود. چه رسد به محصولاتي ساخته‌شده از شيشه و سنگ! شباهت ديگر اين دو محصول میزان ظرفيت نصب‌شده در صنعت سنگ تزئيني، بسيار بيشتر از ميزان نياز و حتي ميزان توليد كشور در چند سال گذشته بوده است. کارخانه‌های توليد شيشه عمدتاً ظرفيت توليدي بسيار بيشتر از ميزان نياز بازار داخلي دارند. مشروح كامل اين گزارش در شماره 173 به چاپ خواهد رسيد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه