هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

50 درصد زنداني‌هاي مالي مهندس هستند.

رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان گفت: در حال حاضر طلب پيمانكارها از دولت، بيش از بدهي آنهاست، يعني حيات آنها به پرداخت بدهي‌ها وابسته است. وقتي پيمانكار 50 درصد كاري را كه كرده طلبكار است فكر صنعتي‌سازي به ذهنش خطور نمي‌كند. دولت بايد در گام اول طلب پيمانكارها را بدهد تا آنها روي پاي خود بايستند. اكنون حدود 50 درصد از زنداني‌هاي مالي مهندس و توليدكننده هستند. وي تصريح كرد: اروپايي‌ها اگر در صنعتي‌سازي موفق شدند، به علت حمايت قاطع دولت بود. در حال حاضر تمام طرح‌هاي توسعه‌اي در اين كشورها با پول بانك‌ها انجام مي‌شود. ولي در ايران كسي كه بخواهد ساخت و ساز كند بايد 100 درصد آن را خودش بپردازد. اين موضوع حتي در انبوه سازي هم مصداق پيدا مي‌كند.


 50 درصد زنداني‌هاي مالي مهندس هستند.

رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: در مسكن مهر تنها از دو شيوه صنعتي‌سازي استفاده شد و به اين علت كه دولت در آن دخالت كرد مسير درستي را طي نكرد.صنعتي‌سازي در مسكن مهر تا 20 درصد آن هم در بخش اسكلت عملي شده است. در حالي كه بستري فراهم بود تا 70 درصد ساختمان‌سازي را مي‌توانستيم به صورت صنعتي انجام دهيم و اين صنعت را در كشور نهادينه كنيم. مهندس احمد خرم افزود: البته سياست درست بود؛ توليد انبوه مسكن. ولي شيوه كار اشتباه بود. دولت به هر كس كه دلش مي‌خواست پول داد و به توانمندي افراد اعتقاد نداشت و هدفش اجراي طرح به هر قيميت بود. در حالي كه دولت بايد در بخش سياست‌گذاري متمركز مي‌شد و كار هدايت را بر عهده مي‌گرفت. وي ادامه داد: متاسفانه در كشور صنعتي‌سازي در سفت‌كاري خلاصه شده است. تاسيسات برقي، مكانيكي، نماكاري و حتي تنظيمات نازك كاري در داخل ساختمان بدون فكر و به شيوه سنتي انجام مي‌شود در حالي كه مكمل هم هستند و صنعتي‌سازي صفر تا 100 ساختمان را در بر مي‌گيرد. ما در نماكاري هنوز از تخته ماله استفاده كرده و داربست لوله‌اي نصب مي‌كنيم در حالي كه اين روش‌ها در دنيا منسوخ شده و به جاي آن از بالابرهاي برقي استفاده مي‌شود. باكس‌هاي استقرار نيروي اجرايي وجود دارد و در هر ارتفاع ريل‌گذاري مي‌شود و با كمك بالابرها كار نماكاري طبقه به طبقه انجام مي‌شود. وي با تاكيد بر اينكه مديريت زمان در بخش ساخت و ساز بسيار مهم است گفت: در هر پروژه ساختماني ده‌ها نيروي فني و اجرايي حضور دارند كه بايد هزينه‌هاي آنها پرداخت شود و هر يك ماه تاخير در اتمام ساخت در قيمت تمام شده ساختمان موثر است. خرم اظهار داشت: با توجه به شرايط موجود اقتصادي، در صورت تاخير ماهيانه 5 تا 6 درصد افزايش قيمت بر مسكن تحميل مي‌شود در حال حاضر پروژه‌هايي كه بايد حداكثر 12 ماهه تمام شوند در خوشبينانه‌ترين حالت در طول سه سال به بهره‌برداري مي‌رسد. وزير راه دولت اصلاحات با بيان اينكه اساساً انبوه‌سازي و صنعتي‌سازي دو يار جدايي‌ناپذير هستند، گفت: نمي‌توان به تنهايي يك ساختمان را صنعتي‌ ساخت. براي اين كار بايد طرح‌هاي صنعتي‌سازي در كشور وجود داشته باشد. اينكه فكر كنيم صنعتي‌سازي با استفاده از تجهيزات ارزان عملي مي‌شود اشتباه است. براي اجراي صنعتي‌سازي نيازمند اعمال استانداردهايي هستيم كه با رعايت آنها هزينه‌ها افزايش خواهند يافت. وي افزود: صنعتي‌سازي ظرفيت‌سازي است و پشتيباني، حمايت مالي و تسهيلات مي‌خواهد اگر اينها نباشند عملي نخواهد شد. براي رهايي از اين وضعيت نيازمند حمايت واقعي و اصولي دولت از امر صنعتي‌سازي هستيم. خرم با تاكيد بر اينكه اگر در صنعتي‌سازي به چند موضوع توجه شود با كاهش هزينه‌ها مواجه خواهيم بود، افزود: در كشور تركيه دولت به كساني كه بخواهند صنعتي‌سازي كنند وام با سود پايين مي‌دهد و 100 درصد هزينه ساخت را پرداخت مي‌كند. ضمانتنامه‌ها را با سفته مي‌دهد و براي اجراي پروژه‌هاي خارج از كشور نيز 15 درصد تشويق در نظر مي‌گيرد. وي اظهار داشت: در ايران براي ضمانت‌نامه بايد سند ارائه كنيد. تازه اگر سند يك ميليارد تومان ارزش داشته باشد آن را 700 ميليون تومان ارزيابي مي‌كنند و 70 درصد آن را وام مي‌دهند يعني هر سندي كه ارائه شود، بيش از 50 درصد ارزش آن وام تعلق نمي‌گيرد. رئيس انجمن صنفي توليدكنندگان و فناوران صنعتي ساختمان گفت: در حال حاضر طلب پيمانكارها از دولت، بيش از بدهي آنهاست، يعني حيات آنها به پرداخت بدهي‌ها وابسته است. وقتي پيمانكار 50 درصد كاري را كه كرده طلبكار است فكر صنعتي‌سازي به ذهنش خطور نمي‌كند. دولت بايد در گام اول طلب پيمانكارها را بدهد تا آنها روي پاي خود بايستند. اكنون حدود 50 درصد از زنداني‌هاي مالي مهندس و توليدكننده هستند. وي تصريح كرد: اروپايي‌ها اگر در صنعتي‌سازي موفق شدند، به علت حمايت قاطع دولت بود. در حال حاضر تمام طرح‌هاي توسعه‌اي در اين كشورها با پول بانك‌ها انجام مي‌شود. ولي در ايران كسي كه بخواهد ساخت و ساز كند بايد 100 درصد آن را خودش بپردازد. اين موضوع حتي در انبوه سازي هم مصداق پيدا مي‌كند. وزير راه دولت خاتمي با بيان اينكه حمايت دولت بايد بازتاب عملي داشته باشد. گفت: در شهر جديد پرديس بيش از 80 هزار واحد مسكوني در حال ساخت است 1800 ميليارد تومان آورده متقاضي در حساب دولت است، يك سال است كه پيمانكاران به دليل عدم تغذيه مالي به طور ميانگين دو ماه بيشتر كار نكردند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه