1393/03/21

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در تیرماه سال جاری برگزار می شود

انتخابات دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد.

انتخابات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در تیرماه سال جاری برگزار می شود

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور با اعلام این خبر گفت: با حضور وزیر راه و شهرسازی و توسط اعضای اصلی هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی استان های کشور، در تیرماه سال جاری اعضای دوره ششم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب خواهند شد. بهزاد تیمورپور افزود: اعضای شورای مرکزی سازمان شامل 25 نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی البدل است و این 32 نفر برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. وی ادامه داد: 25 نفر عضو اصلی شورای مرکزی در اولین جلسه کاری، ریاست دوره ششم سازمان را با پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور معرفی می کنند. تیمورپور گفت: ریاست دوره ششم سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تائید رئیس جمهور در بهمن ماه معلوم می شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه