هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > انبوه سازان ، پیمانکاران و تعاونی ها 1393/03/21

انتخابات هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن اول خرداد برگزار می شود

اول خرداد سال جاری برای تعیین هیات مدیره کانون سراسری انجمن های انبوه سازان مسکن انتخابات برگزار خواهد شد.


انتخابات هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان مسکن اول خرداد برگزار می شود

ایرج رهبر با اعلام این که هنوز استان های مختلف کاندیداهایشان را معرفی نکرده اند، گفت: از 15 روز قبل از انتخابات تا آخرین روز قبل از انتخابات فرصتی است که انجمن های استان ها می توانند کاندیداهایشان را معرفی کنند. مهندس رهبر افزود: آگهی برگزاری انتخابات تا 15 روز قبل از انتخابات باید در نشریات درج و چاپ شود. وی با اعلام این که کاندیداها باید برای کانون سراسری از استان ها معرفی نامه ای بیاورند که در آن فرد مورد نظر به عنوان کاندیدا و نماینده انجمن استان معرفی شود، افزود: فرد معرفی شونده باید شرایطی داشته باشد که البته این شرایط داخلی است و در هر استان به اعضا اطلاع رسانی شده است. رئیس انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران گفت: در این انتخابات 30 نفر از 30 استان کشور رای دهنده هستند و فقط استان تهران 2 نامزد و دو نفر رای دهنده دارد و بقیه استان ها فقط یک نفر رای دهنده و یک نفر نامزد دارند. مهندس رهبر در خصوص نحوه نظارت بر این انتخابات گفت: چون کانون سراسری انبوه سازان مسکن صنف است و تحت نظارت اداره کار فعالیت می کند، بر همین اساس اداره کار توسط نماینده ای بر انتخابات ما نظارت خواهد کرد. وی افزود: چون تعداد رای دهنده ها و نامزدها کم است همان روز نتایج انتخابات اعلام خواهد شد. گفتنی است هیات مدیره کانون سراسری انجمن های انبوه سازان مسکن 11 عضو و سه بازرس و همچنین دو نفر عضو علی البدل هیات مدیره و یک نفر بازرس علی البدل دارد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه