1393/03/21

مردم در ساخت و ساز ها ديده شوند

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامي شهر تهران گفت: لازم است که مردم در ساخت و سازها دیده شوند، چرا که توسعه پایدار جز در سایه رابطه متقابل با مردم حاصل نمی‌شود.

مردم در ساخت و ساز ها ديده شوند

عضو کمیسیون اجتماعی شورای اسلامي شهر تهران گفت: صنعت ساختمان ما نیازمند یک کار روانشناسانه برای ارزیابی نحوه ساخت و ساز شهری است؛ لازم است که مردم در ساخت و سازها دیده شوند، چرا که توسعه پایدار جز در سایه رابطه متقابل با مردم حاصل نمی‌شود. طلایی در همايش «حماسه سازان صنعت ساخت و ساز و عمران ملي» با بيان اين مطلب،‌ افزود: از تمامی دوستان بخش خصوصی دعوت می‌کنم با توجه به امتیازها و تمهیداتی که در شورای اسلامی شهر تهران برای نوسازی بافت فرسوده وجود دارد، در این امر مهم و سودآور سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند چرا که این کار نوعی جهاد است. وی اضافه کرد: امیدوارم کسانی که در ساخت و ساز بافت فرسوده وارد می‌شوند، محله محوری را به عنوان یک اصل مورد توجه قرار دهندو اجازه ندهند تا فقط آپارتمان بدون هویت ساخته شود. ساخت و ساز صرفا انباشته کردن مردم روی سر همدیگر نیست بلکه باید زندگی یک پیوست اجتماعی و بین ساخت و ساز و مردم باشد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه