هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > معماری و دکوراسیون 1393/03/21

دولت به معماری بی توجه است

مهندس مجید غمامی مهندس معمار بابیان این مطلب که شهرهای ما وضع خوبی ندارند و روز به روز نیز این وضعیت با ساختن بناهای ناهموار مختلف وخیم تر می شود


دولت  به معماری بی توجه است

مهندس مجید غمامی مهندس معمار بابیان این مطلب که شهرهای ما وضع خوبی ندارند و روز به روز نیز این وضعیت با ساختن بناهای ناهموار مختلف وخیم تر می شود اضافه کرد: ذکر مشکلات موجود در شهرهای بزرگ ما چون تهران نیازمند فهرست بلند بالایی است اما آن چیز که برای مردم و معماران اهمیت دارد زشتی بی اندازه شهر تهران است.غمامی الگوی تاثیر گذار در شکل و نوع معماری در شهرهای ایران را ناشی ازغرب دانست و تاکید کرد: ما شهرها و بناهای خود را براساس شکل معماری در غرب بنا می کنیم بدون اینکه توجه کنیم کشورهای غربی در دوره تثبیت هستند و ما در دوران تحول و التهاب! برای تغییر در شکل شهرها و بهبود وضعیت وخیم موجود در شهرهای ایران باید در قدم نخست معماران ما سر خود را از لاکشان بیرون آورند و به مسائل مختلف موجود در شهر واکنشهای دغدغه مند نشان دهند.وی ادامه روند موجود را باعث نابودی شهر دانست و گفت: دولت نسبت به این قضییه بی توجه است و مردم و شهرداری با مسائل موجود کنار آمدند و هر کدام بهره خود را می برند در چنین شرایطی جامعه ی حرفه ای باید به طرح مسائل و مشکلات موجود و ارائه راه حل بپردازد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه