1393/03/21

تجديد نظر وزارت راه و شهرسازي در قيمت مسكن مهر

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه ادامه ساخت مسكن مهر چگونه با متري 300 هزار تومان ممكن است، گفت: استفاده از فناوري‌هاي نوين در ساخت به طورحتم به دليل كاهش خواب سرمايه و پرت مصالح، هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد، البته تا جايي كه من اطلاع دارم وزارت راه‌و شهرسازي در قيمت‌ها تجديد نظر كرده است.

تجديد نظر وزارت راه و شهرسازي در قيمت مسكن مهر

رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در گفتگو با پيام ساختمان خبر داد: تجديد نظر وزارت راه و شهرسازي در قيمت مسكن مهر رييس مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي در پاسخ به اين سوال كه ادامه ساخت مسكن مهر چگونه با متري 300 هزار تومان ممكن است، گفت: استفاده از فناوري‌هاي نوين در ساخت به طورحتم به دليل كاهش خواب سرمايه و پرت مصالح، هزينه‌ها را كاهش مي‌دهد، البته تا جايي كه من اطلاع دارم وزارت راه‌و شهرسازي در قيمت‌ها تجديد نظر كرده است. سيد محمود فاطمي عقدا در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه سرنوشت توليد‌كنندگان آسفالت غير استاندارد به كجا انجاميد، تصريح كرد:همانطور كه قبلا هم اشاره كرديم بحث افزايش كيفيت آن به شدت دنبال مي‌شود و الان هم تمهيدات بسيار خوبي توسط وزارت راه و شهرسازي انديشيده شده تا چنانچه واحد‌هاي توليدي آسفالت غير استاندارد توليد كنند، با مشكل عدم خريد از سوي مصرف كنندگان مواجه شود. وي اضافه كرد: اقدام مثبت ديگر وزارت راه و شهرسازي در رابطه با كيفيت راه‌ها جايگزيني روكش‌های بتني به جاي آسفالت است تا مشكل كيفيت راه‌ها و همچنين كمبود قير را مرتفع كنيم. وي در پايان گفت: در حال حاضر 80 درصد واحد‌هاي توليد بتن داراي نشان استاندارد هستند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه