1393/03/21

جمع بندی نظام جامع شهرسازی در نشست آینده

پیروز حناچی معاون معماری و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی در حاشیه همایش معماری و شهرسازی به خبرنگار پیام ساختمان گفت در مورد اصلاح نظام جامع شهرسازی در نشستی که در پیش‌رو داریم به جمع بندی خواهیم رسید.


جمع بندی نظام جامع شهرسازی در نشست آینده

حناچی افزود: فرصتی برای بازنگری در وقعیت قوانین پیش‌آمده که در برنامه چهارم و پنجم نیز به لزوم آن تأکید شده است. هم‌اکنون دو نظر وجود دارد، عده‌ای می‌گویند قوانین موجود را اصلاح کنیم و آنهایی را که درست هستند تصویب کنیم و عده دیگری می‌گویند باید از صفر قوانین را طراحی کنیم. در آینده نشست تخصصی خواهیم داشت و این دو نظر را جمع‌بندی می‌کنیم. معاون معماری و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی در ادامه گفت: تا کنون دو مطالعه مفصل نیز در این رابطه انجام گرفته و در نشست آینده جمع بندی می‌کنیم که کدام مسیر را پی‌بگیریم و آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهیم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه