هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > وزارت راه و شهرسازی 1393/03/21

نظام مهندسی درپی برگزاری نمایشگاه در مناطق آزاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درصدد برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان در مناطق آزاد کشور است.


نظام مهندسی درپی برگزاری نمایشگاه در مناطق آزاد

سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور درصدد برپایی نمایشگاه صنعت ساختمان در مناطق آزاد کشور است. رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اعلام این خبر به خبرنگار پيام ساختمان گفت: ما موضوع برپایی نمایشگاه در مناطق آزاد را به سازمان مناطق آزاد، تجاری و ویژه اقتصادی پیشنهاد داده ایم تا اگر بتوانیم با آنها کار مشترکی انجام دهیم. سیدمهدی هاشمی علت انتخاب مناطق آزاد برای برپایی نمایشگاه را امکان استفاده از حضور بخشهای بین المللی در نمایشگاه ها ذکر کرد. گفتنی است سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تا کنون هیچ فعالیتی در خصوص برپایی نمایشگاه صنایع ساختمانی نداشته است. متن کامل مصاحبه را در شماره 172 مطالعه فرمایید.

انتهای خبر/پ

آخرین اخبار
گزیده اخبار