هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > اصناف ساختمانی 1393/03/21

صادر كننده ارز خود را به اتاق مبادله نمي دهد

رضي ميري ، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران كه متشكل از اتحاديه هاي صادرات محور است، به خبرنگار پيام ساختمان گفت: صادر كنندگان ارز را به نرخ آزاد مي فروشند تا بتوانند هزينه هاي توليد را تامين كنند و چرخه توليد (توليد و ارزآوري) استمرار يابد.


 صادر كننده ارز خود را به اتاق مبادله نمي دهد

رضي ميري ، رئيس كنفدراسيون صادرات ايران كه متشكل از اتحاديه هاي صادرات محور است، به خبرنگار پيام ساختمان گفت: صادر كنندگان ارز را به نرخ آزاد مي فروشند تا بتوانند هزينه هاي توليد را تامين كنند و چرخه توليد (توليد و ارزآوري) استمرار يابد. وي در پاسخ به اين سوال خبرنگار پيام ساختمان كه چرا صادر كنندگان همچنان از عرضه ارز در اتاق مبادلات خودداري مي كنند در حالي كه دولت براي تامين ارز اتاق مبادلات بر اين اقدام اصرار دارد، گفت: صادر كننده ارز حاصل از فعاليت تجاري خود را به اتاق مبادله نمي دهد چرا كه نرخ 3300 تومان كجا و 2400 تومان كجا؟ توليد كننده بايد با ارز آزاد هزينه هاي توليد را از بازار تامين كند. رئيس كنفدراسيون صادرات ايران در مورد اينكه ؛ تبديل ارز حاصل از صادرات به نرخ مبادله اي چه تاثيري بر توليد مي گذارد، اظهار داشت: اصولا شما در جامعه اي زندگي مي كنيد كه قيمت اكثر كالاها بر اساس نرخ ارز آزاد است و در اين شرايط اگر ارزي را كه با زحمت به دست آورده ايد به جاي نرخ آزاد به نرخ مبادله اي به ريال تبديل كنيد و بعد هزينه هاي توليد مانند مواد اوليه را بر اساس نرخ آزاد بخريد، در آن صورت زيان شما را چه كسي پوشش خواهد داد. رضي ميري در خصوص اينكه آيا ارز آزاد همان بازار غير رسمي نيست كه دولت آن را قبول ندارد ، گفت: ارز آزاد رسمي است و حتي خود دولت اعلام كرده كه واردكنندگان براي واردات كالاهاي اولويت نهم و دهم ارز خود را از صرافي هاي معتبر خريداري كنند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه