1392/8/9


نتايج انتخابات هيئت مديره اتحاديه سنگ بران تهران

انتخابات هیئت‌مدیره اتحاديه سنگ‌بران تهران پنجم آبان ماه جاري در تهران برگزار شد و بر اساس شمارش آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات اتحاديه سنگ‌بران و سنگ‌تراشان تهران اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند

نتايج انتخابات هيئت مديره اتحاديه سنگ بران تهران

گروه بازار ساختمان: انتخابات هیئت‌مدیره اتحاديه سنگ‌بران تهران پنجم آبان ماه جاري در تهران برگزار شد . بر اساس شمارش آرای شرکت‌کنندگان در انتخابات اتحاديه سنگ‌بران و سنگ‌تراشان تهران اعضاي هيئت مديره انتخاب شدند و قرار است تركيب هیئت‌مدیره در اولين نشست مشخص گردد.

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان اسامي برگزيدگان اين اتحاديه و تعداد آرای آنان به شرح زير می‌باشد:

مهدي ملک‌زاده 118رأی،  محمدحسین صفاري 103 رأی، محمد مختاري 103 رأی،  محمدحسین فرج زاده 90 رأی ،  جهانگير روح الهي 88 رأی ، رحيم يزداني 83  رأی و  محمد بلالي82 رأی .

 

 مهدي ملک‌زاده،  جهانگير روح الهي ، محمدحسین فرج زاده ، محمدحسین صفاري  ، از اعضاي جديد در هیئت‌مدیره اين اتحاديه می‌باشند و محمد مختاري ،  محمد بلالي، رحيم يزداني در هیئت‌مدیره سابق نيز حضور داشتند.

لازم به ذكر است ؛ تعداد اعضاي اين اتحاديه که در سال1341 تأسیس شده است، 592 نفر می‌باشد.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار