هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

مهندس ناظر هماهنگ‌كننده مي‌آيد

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: يكي از راهكارهاي ما براي تضمين امنيت و اجراي درست مقررات ملي ساختمان، استفاده از مهندس ناظر هماهنگ‌كننده است كه مسئوليت هماهنگي بين مهندسان ساير بخش‌ها را بر عهده دارد.


مهندس ناظر هماهنگ‌كننده مي‌آيد

رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران گفت: يكي از راهكارهاي ما براي تضمين امنيت و اجراي درست مقررات ملي ساختمان، استفاده از مهندس ناظر هماهنگ‌كننده است كه مسئوليت هماهنگي بين مهندسان ساير بخش‌ها را بر عهده دارد. دكتر سعيد غفراني در گفتگو با پيام ساختمان تصريح كرد: ما در نظام مهندسي استان تهران براي ساختمان‌هاي بالاي 1500 متر كه چهار مهندس ناظر دارد، استفاده از مهندس ناظر هماهنگ‌كننده را در دستور كار قرار داديم. ضمن اينكه اجراي اين كار در دستور كاري شوراي مركزي نظام مهندسي كل كشور قرار گرفته و نظر نهايي بعد از جمع بندي ابلاغ خواهد شد. وي گفت: در حال حاضر بخش عمده‌اي از سيستم‌هاي تاسيساتي ساختمان‌هاي ما مقاومت لازم در برابر حوادث طبيعي از جمله زلزله را ندارند. به اين دليل كه تاسيسات آب، برق و گاز از ابتدا به صورت مهندسي طراحي و نصب نشده‌اند و كمتر توسط مهندسان مربوطه و نظارت مي‌شوند. اجراي اين كار بيشتر به مجريان تجربي‌ واگذار شده است. اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه شكستگي لوله‌هاي گاز و آتش‌سوزي ساختمان به مراتب خطرناك‌تر از خود زلزله است، گفت: آن بخش از سيستم‌هاي تاسيساتي مربوط به داخل ابنيه، تابع مقاومت سازه است يعني اگر به اسكلت يك ساختمان آسيب وارد شود، تاسيسات آب‌رساني و گازرساني زودتر صدمه مي‌بينند. سازمان نظام مهندسي براي بهبود شرايط ايمني ساختمان استفاده از چهار مهندس ناظر را اجباري كرده است تا مهندسان مكانيك و برق هم در بخش مربوط به خود هم نظارت لازم را داشته باشند. غفراني افزود: يكي از راه‌هاي دستيابي به امنيت ساختمان‌ها تجميع خدمات فني و مهندسي است از اين طريق مهندسي ساختمان به شركت‌هاي حقوقي واگذار مي‌شود كه انواع تخصص‌ها را در دل خود دارند. وقتي يك شركت مهندسي، كار نظارت ساختمان را بر عهده مي‌گيرد، از نظر حقوقي هم مسئوليت مدني و كيفري دارد. وي تاكيد كرد: اگرچه بحث استفاده از مهندس ناظر هماهنگ‌كننده در مقررات ملي ساختمان اشاره شده ولي در عمل اجرا نمي‌شد. با اين حال همكاري مهندسان سازه و عمران با يكديگر در پيشرفت كارها موثر است. غفراني اظهار داشت: ما امنيت ساختمان‌هاي بالاي دوهزار متر را كه براي آنها شناسنامه فني صادر خواهد شد را تضمين مي‌كنيم. زيرا معتقديم اگر هر ساختمان چرخه تكميل شناسنامه فني را به درستي و بر اساس آن چيزي كه در مقررات ملي ساختمان آمده است طي كند از همه لحاظ ايمن و استاندارد خواهد بود. رئيس سازمان نظام مهندسي استان تهران با تاكيد بر اينكه همه بايد به قانون تمكين كنند، خاطرنشان كرد: همكاري بين وارتخانه‌هاي نيرو، نفت و راه و شهرسازي و سازمان‌هاي ذيربط بايد در دستور كار هيئت دولت قرار بگيرد زيرا از اين طريق امنيت سيستم‌هاي تاسيساتي داخل و خارج از ساختمان تضمين خواهد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه