1393/03/21

مجمع عمومی پیمانکاران بدون نتیجه ماند

جلسه مجمع عمومی انجمن پیمانکاران استان تهران به علت نرسیدن به حد نصاب حضار، بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.

مجمع عمومی پیمانکاران بدون نتیجه ماند

به گزارش خبرنگار پيام ساختمان، جلسه مجمع عمومی عادی نوبت سوم سال 1392 انجمن صنفی کارفرمایی پیمانکاران و شرکت های ساختمانی و تاسیساتی و تجهیزاتی استان تهران که به منظور انتخاب دو نفر بازرس و بازرس علی البدل در نیروگاه برق الستوم در خیابان ستارخان برگزار شده بود، به دلیل کمتر بودن حضار از حد نصاب قانونی بدون نتیجه خاصی به پایان رسید. این در حالی است که به اعتقاد برخی از اعضای انجمن، تعداد حضار در جلسه حتی بیش از حد نصاب قانونی بود و کثرت شرکت کنندگان نیز به خوبی قابل روئت بود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه