1393/03/21

مسئوليت مجريان لوله كشي

مسئله اصلي اين است كه مجريان لوله‌كشي شناسنامه‌دار شوند تا بدانيم فرايندي كه در جايي اتفاق مي‌افتد توسط چه كسي و در كجا در حال انجام است تا در آينده قابل پيگيري باشد. زيرا در حوادث و مواردي كه آينده در سيستم لوله‌كشي گاز و آب اتفاق مي‌افتد يكي از مسئولان مجريان لوله‌كشي هستند. بنابراين اگر مجري، مكان و موقعيتش در آينده مشخص نباشد، دسترسي به آنها عملاً غير ممكن است و باعث تضييع حقوق عمومي مي‌شود.


مسئوليت مجريان لوله كشي

مجري همواره در خصوص كليه مسائل مربوط به لوله كشي از قبيل استفاده از مصالح و غيره حتي در صورت تاييد مهندس ناظر، مسئول است. اين موضوع در مبحث 17 مقررات ملي ساختمان آمده است. مدرس دوره‌هاي آموزش ارتقاي پايه مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان ضمن بيان اين مطلب گفت: در صورت تخطي مجري از مقررات ملي ساختمان، مهندس ناظر مي‌تواند از ادامه كار او جلوگيري كرده و در صورت لزوم گزارش را جهت استيفاي حقوق به مراجع ذي‌صلاح پيش‌بيني شده در قانون منعكس نمايد. مهندس رامين قاسمي‌اصل تصريح كرد: اگر قرار باشد مجريان تجربي توسط اتحاديه بررسي و تاييد شوند بايد يك ارتباط متقابل براي بررسي تخلف مجري و ناظر ايجاد شود زيرا تخلفات ناظر در شوراي انتظامي و تخلفات مجري در اتحاديه بررسي مي‌شود اين دوگانگي ممكن است بعدها مشكلاتي ايجاد كند. وزارت راه بايد براي بررسي تخلفات مجري و ناظر، يك روش اجرايي هماهنگ طبق اختيارت قانوني خود اتخاذ نمايد. وي در عين حال گفت: بركات حضور در اتحاديه بسيار زياد است؛ اولاً مجريان شناسائي مي‌شوند دوماً اگر در اين مجموعه فردي برخلاف ضوايط كار كند اتحاديه از طريق اهرم‌هاي قانوني جلوي آن را بگيرد سوم نرخ‌گذاري يكسان براي كار در سيستم اتحاديه است. اين موضوع مي‌تواند يك امنيت شغلي براي مجريان ايجاد كند. ضمن اينكه همين اطلاعات و مبناي قيمت‌گذاري مي‌تواند از طريق تفاهم‌نامه‌هاي مالياتي باعث انعكاس دارايي افراد شود و سهم ماليات آنها به شيوه قانوني دريافت شود كه در واقع كمك به اقتصاد كشور خواهد بود. به گفته قاسمي، مسئله اصلي اين است كه مجريان لوله‌كشي شناسنامه‌دار شوند تا بدانيم فرايندي كه در جايي اتفاق مي‌افتد توسط چه كسي و در كجا در حال انجام است تا در آينده قابل پيگيري باشد. زيرا در حوادث و مواردي كه آينده در سيستم لوله‌كشي گاز و آب اتفاق مي‌افتد يكي از مسئولان مجريان لوله‌كشي هستند. بنابراين اگر مجري، مكان و موقعيتش در آينده مشخص نباشد، دسترسي به آنها عملاً غير ممكن است و باعث تضييع حقوق عمومي مي‌شود. مدرس دوره‌هاي آموزش ارتقاي پايه مهندسان تاسيسات مكانيكي ساختمان خاطرنشان كرد: مهم نيست چه كسي اين كار را انجام مي‌دهد، مهم بركات كار و تامين امنيت ساختمان و ساكنان آن است زيرا در نهايت منفعت اين كار نصيب تمام آحاد جامعه خواهد شد و همه ياد مي‌گيرند براي دريافت خدمات درست به كدام مرجع مراجعه كنند و ضوابط كار كجاست.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه