هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > نظام مهندسی ساختمان 1393/03/21

اصلاحات نیاز به اصلاح دارد

طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اوایل هفته پیش در مجلس به تصویب رسید. بر مبنای این طرح پس از گذشت حدود 18 سال از تصویب این قانون، برخی از مواد آن در مجلس مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری و هماهنگی کمیسیون عمران مجلس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تهیه شده است.


اصلاحات نیاز به اصلاح دارد

طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اوایل هفته پیش در مجلس به تصویب رسید. بر مبنای این طرح پس از گذشت حدود 18 سال از تصویب این قانون، برخی از مواد آن در مجلس مورد بازنگری قرار خواهند گرفت. طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با همکاری و هماهنگی کمیسیون عمران مجلس و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی تهیه شده است. مهم‌ترین و بارزترین موضوعات مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در طرح مذکور اصلاح‌شده و فوریت بررسی آنها در مجلس مورد تأیید نمایندگان مردم قرار گرفته است، عبارتند از: • تغییر مدت حضور اعضای هیئت‌مدیره سازمان در شورای مرکزی و شورای انتظامی، از یک دوره سه ساله به یک دوره چهار ساله• قانونی و لازم‌الاجرا کردن مصوبات شورای مرکزی سازمان برای سازمان‌های استانی که پیش از این اختیاری بود• الزامی شدن حضور نمایندگان هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها با داشتن حق رأی جهت عضویت در کمیسیون‌های ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری، کمیسیون ماده 100 شهرداری و هیئت حل اختلاف مالیاتی • استفاده از حسابرسان رسمی از مؤسسات حسابرسی رسمی، به جای حضور یک یا چند بازرس مهندس عضو سازمان در نقش بازرساما پس از تصویب یک فوریت بررسی این طرح در مجلس، برخی مهندسان و اعضای سازمان نظام مهندسی نسبت به آن واکنش نشان داده و از انجام چنین کاری انتقاد کردند. عمده گلایه مهندسان و سایر اعضای سازمان را می‌توان در موارد زیر دسته‌بندی نمود:• خودداری سازمان نظام مهندسی از مشورت با اعضای خود در مورد اصلاحات مذکور • با گذشت 18 سال، کل قانون نظام مهندسی نیاز به بازنویسی و کارآمد شدن دارد درحالی‌که از مجموع 42 ماده آن تنها در 8 ماده تغییراتی اعمال‌شده که این موضوع شائبه در نظر گرفتن منافع عده‌ای خاص را تقویت می‌کند• درحالی‌که تنها یک ماه به پایان دوره جاری شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور زمان مانده است، به نظر می‌رسد طرح یک فوریتی با هدف اصلی افزایش طول دوره حضور اعضای شورای مرکزی در سازمان نظام مهندسی با این سرعت به مجلس رفته و رأی گرفته است تا از این طریق شورای مرکزی فعلی بتواند یک سال دیگر فعالیت کند• طرح مذکور پنهان از چشم دولت تهیه و بدون حضور نماینده دولت در مجلس به رأی گذشته شده است• در حال حاضر دغدغه‌های زیادی مانند بیکاری مهندسان، حجم انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بیکار در رشته‌های مهندسی ساختمان، مسکن مهر و ... به عنوان مهم‌ترین معضل دولت در حوزه مسکن و صدها مسئله دیگر وجود دارد که اولویت بیشتری برای رسیدگی دارند• افزوده شدن یک سال به عمر شورای مرکزی فعلی باید با موافقت مجدد هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی باشد؛ چرا که این هیئت شورای مرکزی را برای یک دوره سه ساله انتخاب کرده و نمی‌توان این حق را از هیئت عمومی سلب کرد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه