16:32 1392/7/27


آموزش معماری بر مبنای خصوصیات اقلیمی نیست

آموزش معماری بر مبنای خصوصیات اقلیم و منطقه انجام نمی‏شود و نیازهای منطقه، مصالح محلی و ... در آموزش معماری جایگاهی ندارد.

آموزش معماری بر مبنای خصوصیات اقلیمی نیست


استاد دانشکده معماری دانشگاه تهران درباره چالش های آموزش در معماری ایران در گفتگو با خبرنگار پيام ساختمان گفت: آموزش معماري درايران در سه بخش آكادميك، دفاتر كار و كارگاه انجام میشود که در گذشته اين بخشها پیوسته بودند ولي امروزه از هم جدا شدهاند، همين عامل سبب ایجاد مشكلات زيادي در آموزش معماري و به دنبال آن ساختوسازهای معماری معاصر ایران شده است.

دکتر کتایون تقی زاده درباره چالش های آموزش در معماری ایران گفت:  در حوزه آموزش معماری،  مانند ادبيات مکتوب فارسی، پيشينهای طولانی و ريشهای عمیق به مثابه يک دانش گسترده ندارد، چراکه شکل تازه آموزش معماری در ايران، در شرايط خاصی عینیت یافته است. وی افزود: آموزش معماری بر مبنای خصوصیات اقلیم و منطقه انجام نمی‏شود و نیازهای منطقه، مصالح محلی و ... در آموزش معماری جایگاهی ندارد.

تقی زاده با بیان اینکه بررسی منظم و متکی بر فرهنگ‏های محلی ايران همراه با آموزش معماری صورت نگرفته است،گفت: معماری به عنوان محصولی مطرح شده که بايد از يک سو دارای کارايی منطقی بوده و از سويی ديگر زيبا باشد. اما معيارهای زيبايی در حد تناسبات سطحی و حجمی مطرح شده و هيچگونه پژوهشی در زمينه چگونگی‏ تأثیر روان‏شناختی آثار معماری بر مردم صورت نگرفته است.

این استاد دانشگاه یکی از نقایص عمده آموزش معماری در دانشگاه ها را روش غیرخلاقانه آموزشی  دانست که در آن دانشجویان به حفظ کردن مباحث و مطالب می پردازند و فضاهای معماری را بدون اندیشه یا فلسفه ای منسجم و خلاق طراحی می کنند .  وی ادامه داد: برای رفع این نقصان ، لازم است مدیریت های آموزشی و پژوهشی دانشکده ها برنامه ریزی های مناسبی را برای بارور کردن خلاقیت دانشجویان انجام دهند که قدم اول آن اصلاح کارکرد کارگاه های آموزشی و تغییر نظام ارزیابی واحدهای درسی عملی است زیرا با توجه به اینکه هر سال صدها نفر در گرایش های مختلف معماری فارغ التحصیل می شوند، لازم است با آسیب شناسی نظام آموزشی در این رشته و اصلاح آن ، به بهبود کیفی این حرفه فنی و هنری یاری رساند.

دکتر تقی زاده یکی از مشکلات آموزش معماری را عدم استفاده مناسب از نرم افزارهای آموزشی دانست و تصریح کرد: این در حالی است که معماران بزرگ و مطرح، برای خلق آثار بدیع خود از این ابزار کمک گرفته اند و امروزه نیز نرم‏افزارهای کامپیوتری برای طراحی معماری و سازه‏ در محیط‏های دانشگاهی و حرفه‏‏ای به سرعت در حال رشد و افزایش است و با استفاده از این ابزار که موجب سهولت در به کارگیری مبانی ریاضیات غیرخطی و پیچیده در محاسبات ساختمان میشود، باید امکان آفرینش فرم‏های بدیع در معماری و سازه را فراهم ساخت و عوامل انفصال معماری و سازه را کاهش داد و این دو تخصص را به یکدیگر نزدیک‏تر نمود.

استاد دانشگاه تهران در پایان تاکید کرد: بسیاری از معماران قادر به ارائه افکار و ایده‏های خود از طریق روش‏های مرسوم دستی نیستند و با استفاده از کامپیوتر و معماری مجازی میتوان به معماران این امکان را بخشید که تفکر و اندیشه خود را به نمایش ‏گذارند. بدین ترتیب تکنولوژی و نرم افزار به صورت همزمان علاوه بر ایجاد فرمهای ساختمانی بدیع، امکان شکلگیری و ارائه ایده معماران را فراهم میسازند.

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار