هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

1393/03/21

دوربين‌هاي نظارتي منع قانوني ندارند

سيستم‌هاي نظارتي با هزينه كم، كمك زيادي به تامين امنيت جامعه خواهد كرد به اين شرط كه بعد از نصب نظارت لازم بر آنها اعمال شود. تنظيم اين دوربين‌ها و مراقبت از آنها بسيار مهم است. اگر جهت دوربين تغيير كرده باشد كارآيي لازم را نخواهد داشت.


دوربين‌هاي نظارتي منع قانوني ندارند

ابراهيم آقامحمدي، عضو كميسيون امنيت ملي مجلس به خبرنگار پيام ساختمان گفت: استفاده از دوربين‌هاي مداربسته و در بالابردن ظريب امنيتي شهرها، ساختمان‌ها و خانواده‌ها موثر است. بساري از جرائم جامعه توسط همين دوربين‌ها شناسائي مي‌شوند. هميشه افرادي هستند كه از امنيت و آرامش مردم سو استفاده مي‌كنند كه لازم است عوامل بازدارنده‌اي موجود باشد تا افراد خاطي به واسطه آنها در رفتار نابهنجار خود تجديدنظر كنند. وي تاكيد كرد: در حال حاضر استفاده از سيستم‌هاي حفاظتي و نظارتي از قانون مدوني تبعيت نمي‌كند و هر سازماني قوانين خاص خودش را دارد. بنابراين انتظار مي‌رود مجلس با تدوين قانون و چارچوب مشخص اين موارد را ساماندهي كند زيرا ما در ابتداي راه هستيم بنابراين بايد سيستم‌هاي نظارتي به شيوه درست معرفي شده و چارچوب‌هاي حقوقي استفاده از اين تجهيزات مشخص شود. عضو كميسيون امنيت ملي مجلس ادامه داد: استفاده از دوربين‌هاي نظارتي منع قانوني ندارد. هر فردي مي‌تواند اين دوربين‌ها را در اطراف خانه خود نصب كند، به اين شرط كه باعث اخلال در زندگي ساير افراد نشود. البته چارچوب‌هاي آزادي افراد و كنترل و نظارت آنها در قانون اساسي مشخص شده است و اگر كسي نسبت به چگونگي استفاده از اين دوربين‌ها شكايت داشته باشد مي‌تواند از طريق مراجع قانوني پيگيري كند. به گفته آقامحمدي، نصب درست سيستم‌هاي نظارتي در كنار مراقب و استفاده درست از انها باعث مي‌شود كارها را به صورت مستند پيگيري شده و بي‌جهت به كسي تهمت وارد نكنيم. براي تصميم‌گيرندگان هم يك اطمينان خاطر ايجاد مي‌كند. به‌طور كلي بايد از اين تجهيزات درست استفاده شود و در راستاي احقاق حقوق شهروندي به‌كار رود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه