هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > تسهیلات مسکن 1396/06/19

پيشنهاد جديد آخوندی به رئیس جمهور

وزير راه و شهرسازي از ارائه پيشنهاد جديد به رياست‌جمهور براي بهبود شرايط پرداخت وام مسكن خبر داد.


 پيشنهاد جديد آخوندی به رئیس جمهور

عباس آخوندي پيشنهاد داده است كه ميزان اعطاي تسهيلات مسكن كه هم‌اكنون به ازاي هر 6ماه معادل يك برابر پس‌ازانداز است، به هر 5‌ماه معادل يك برابر تغيير كند تا گردش تسهيلات سرعت بيشتري بگيرد و سپرده‌گذاران پس‌انداز مسكن بتوانند در فاصله زماني كوتاه‌تري به وام برسند.

اين نخستين تلاش وزارت راه و شهرسازي براي تقويت جايگاه پس‌انداز و تسهيلات مسكن نيست. طي 4سال گذشته چند تغيير مهم در ساختار تسهيلات‌دهي مسكن ايجاد شده كه به افزايش قدرت خريد متقاضيان مسكن كمك كرده است.
آخرين بار براي تقويت فرهنگ پس‌انداز مسكن، به پيشنهاد آخوندي، نرخ سود وام مسكن از طريق پس‌انداز به 9.5درصد كاهش يافت؛ درحالي‌كه نرخ سود تسهيلات با اوراق حق‌تقدم‌5/ 17درصد است.
افزايش مبلغ تسهيلات براي زوجين به 160ميليون تومان در كلانشهرها نيز با همين رويكرد به مرحله اجرا رسيده است. حالا درصورت قبول اين پيشنهاد از سوي رئيس‌جمهور، دوره تسهيلات‌دهي كوتاه‌تر مي‌شود و پس‌انداز‌كنندگان پس از 10‌ماه مي‌توانند دوبرابر سپرده خود تسهيلات بگيرند. درحالي‌كه هم‌اكنون پس از يك‌سال مي‌توانند به اين ميزان تسهيلات برسند.

عباس آخوندي در مورد شرايط تسهيلات مسكن گفت: دولت يازدهم افزايش قدرت خريد را در جهت توانمندكردن مردم با تكيه بر نظام پس‌انداز افزايش داد، به‌طوري كه نرخ سود تسهيلات در بافت فرسوده 8 و در ساير بافت‌ها 9.5درصد است كه رقم مناسبي است. هم‌اكنون 260هزار نفر در صندوق پس‌انداز يكم ثبت‌نام كرده‌اند كه بايد بتوانيم اين رقم را افزايش دهيم.

وي با يادآوري اجراي 10برنامه توسعه‌اي پس از پيروزي انقلاب گفت:‌ نتيجه اين 10برنامه با هزينه‌ ميلياردها توماني به ايجاد وضعيت مناسبي ختم نشده است. به‌رغم آنكه هزاران ميليارد تومان براي اجراي برنامه‌هاي توسعه هزينه شده كه 19ميليون نفر در وضعيت بدمسكني به‌سرمي‌برند و اين نشان مي‌دهد يك جاي كار ايراد اساسي دارد.
 
 وي با تأكيد بر اينكه تأمل در وضعيت بد مسكني وظيفه سياستگذاران و دست‌اندركاران است، افزود: مسئله مهم در ايران وضعيت عدم‌تعادل بسيار شديد است.
آمارها نشان مي‌دهد 27ميليون واحد مسكوني در كشور وجود دارد درحالي‌كه تعداد خانوارها 24ميليون نفر است؛ يعني 2ميليون و 600هزار واحد خانه خالي. همچنين 2.1ميليون واحد خانه دوم در كشور وجود دارد.
 وي با بيان اينكه كاهش رشد جمعيت در كشور بايد مورد توجه سياستگذاران و دست‌اندركاران قرار گيرد، تصريح كرد: براساس آمارهاي سال گذشته، رشد جمعيت كشور 1.24بود.

در عين حال، براساس آمارها، رشد جمعيت 7تا 10استان بين صفر و منفي بوده و در 10تا 12استان نيز نرخ رشد جمعيتي بين صفر تا يك است. وزير راه و شهرسازي تأكيد كرد:‌ برنامه دولت، مجلس و شهرداري براي دو دهه آينده بايد بر اين مطلب متمركز باشد كه چگونه كيفيت زندگي را در بافت‌هاي شهري ارتقا بدهيم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه