هفته نامه پیام ساختمان > زیربنایی و تشکل ها > شهرداری و شورای شهر 1396/06/14 عضو شورای شهر تهران:

مردم مانع تخریب فضای سبز 3000 متری شدند

عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: مردم ناظر بر اعمال شورا و شهرداری هستند و خوشبختانه این بار با هشدار مردم تخریب یک فضای سبز متوقف شد.


مردم مانع تخریب فضای سبز 3000 متری شدند

  عضو هیات رییسه شورای شهر تهران گفت: مردم ناظر بر اعمال شورا و شهرداری هستند و خوشبختانه این بار با هشدار مردم تخریب یک فضای سبز متوقف شد.
زهرا نژاد بهرام افزود: بر اساس آنچه به دست ما رسیده زمینی 3000 متری در خیابان پاسداران با کاربری فضای سبز به یکی از طلبکاران شهرداری داده می شود و این فرد اقدام به تخریب فضای سبز می کند که با هوشیاری مردم از این کار ممانعت می شود و در نهایت شهردار منطقه با حکم دیوان عالی دستور توقف داده و هم اکنون شهرداری پیگیر ماجراست.
نژادبهرام با تجلیل از این اقدام مردم اظهار داشت: با پیگیری کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران و پیگیری مردم شهر این اقدام خلاف روال طبیعی شهر، متوقف می شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه