1396/05/16

قرارداد ۷۰۰ صفحه‌اي با توتال بدون اشكال تاييد شد

وزير نفت از تأييد بدون اشكال قرارداد ۷۰۰ صفحه اي با توتال خبر داد و گفت: دادستان كل كشور به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگيري و ريزبيني متن قرارداد را بررسي كردند.

قرارداد ۷۰۰ صفحه‌اي با توتال بدون اشكال تاييد شد

وزير نفت با بيان اينكه از تائيد نهايي قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي بسيار خرسندم، گفت: با تائيد اين قرارداد يك نفس راحت كشيدم و گفتم خدايا شكر. وي افزود:‌ براي نهايي كردن متن قرارداد جديد نفتي مصوب دولت، يكسال زمان صرف شد؛ قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي ۱۲ تيرماه به امضا رسيد، يعني تقريبا حدود يك ماه پيش و با وجود آن كه يك ماه از امضاي قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبي سپري شده و تمام مراحل آن به تاييد رسيده و روساي كميسيونهاي مجلس آن را امضا و تاييد و تحسين كردند، باز عده اي دست از انتقاد بر نداشتند. وزير نفت با بيان اينكه « آقاي منتظري (دادستان كل كشور) به همراه ۲ معاون خود متعهدانه و با سختگيري و ريزبيني متن قرارداد را بررسي كردند»، گفت: اين براي ما سبب دلگرمي شد كه با اين دقت، ريزبيني و سختگيري اين قرارداد را تاييد كردند. وي ادامه داد: اين قرارداد به مدت ۲۰ روز در هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي در سطوح مختلف بررسي شد، همچنين كارگروه‌ها آمدند، مجلس جلسه گذاشت، آقاي حسنوند، رئيس كميسيون انرژي، مركز پژوهش‌ها و با حضور آقاي لاريجاني جلساتي برگزار كردند، و افراد بسياري رفتند و آمدند و در نهايت اين قرارداد تأييد شد. زنگنه خاطرنشان كرد: خوشحالم كه با وجود همه بررسي‎ها، يك قرارداد در حدود ۷۰۰ صفحه‌اي بدون اشكال تاييد شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه