1396/05/16

بزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شود

بزرگترين بانك خصوصي كشور تشكيل مي شود

در حال حاضر ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباري كوثر، ۷۳۰ شعبه بانك مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباري ثامن وجود دارد و با ادغام اين موسسات شاهد تشكيل بانكي با هزار و ۶۸۱ شعبه خواهيم بود.با تاكيد بانك مركزي به انحلال موسسات غيرمجاز و بسته شدن پرونده اين موسسات تا پايان امسال و با اظهارات اخير رئيس كل بانك مركزي، ادغام موسسات مهر اقتصاد و ثامن با كوثر حتمي شده و در اين صورت با توجه به تعداد شعب هر كدام از اين موسسات شاهد تشكيل بزرگترين بانك خصوصي كشور در دولت دوازدهم خواهيم بود. در حال حاضر ۳۵۱ شعبه موسسه اعتباري كوثر، ۷۳۰ شعبه بانك مهر اقتصاد و ۶۰۰ شعبه موسسه اعتباري ثامن وجود دارد و با ادغام اين موسسات شاهد تشكيل بانكي با هزار و ۶۸۱ شعبه خواهيم بود. با اعلام بانك مركزي براي ساماندهي اين موسسات غيرمجاز نگراني بسياري از سپرده گذاران در اين خصوص از بين رفته است. هفته گذشته نيز بانك مركزي در راستاي ساماندهي اين موسسات مسئوليت سه موسسه افضل توس، البرز ايرانيان و آرمان را به بانك آينده، تجارت و موسسه ملل واگذار كرده و آن را پاياني بر فعاليت موسسات غيرمجاز اعلام كرد. پيش از اين ولي لله سيف، رئيس كل بانك مركزي سال ۹۶ را پايان فعاليت موسسات غيرمجاز اعلام كرده بود و با توجه به اهتمام جدي بانك مركزي براي ساماندهي اين موسسات به زودي اين وعده عملياتي مي شود. پاكسازي اقتصاد از موسسات غيرمجاز موسسات مالي و اعتباري غيرمجاز يكي از چالش هاي اساسي نظام بانكي در دو دهه اخير بوده است و بانك مركزي در چهار سال گذشته اقدامات اساسي براي حل اين مشكل انجام داده است. انحلال موسسه غيرمجاز ميزان و ثامن الحجج و واگذاري امور سپرده گذاران اين موسسه به بانك صادرات و بانك پارسيان و تاسيس موسسه كاسپين و تعيين تكليف سپرده‌هاي موسسه فرشتگان از اقدامات زيرساختي براي اصلاح شبكه بانكي بوده است و البته هزينه هاي زيادي به بانك مركزي تحميل كرده است. از سوي ديگر بر اساس اعلام بانك مركزي سه موسسه افضل توس، البرز ايرانيان و آرمان نيز به زودي به بانك آينده، تجارت و موسسه ملل واگذار مي شوند و به اين ترتيب نفس هاي موسسات غيرمجاز به شمارش افتاده است. مجموع اين اقدامات موجب شده تا حجم نقدينگي اين موسسه ها از ۲۵ درصد در سال ۹۲ به زير ۱۰ درصد برسد. حمايت از توليد با ساماندهي غيرمجازها ‌رييس كل بانك مركزي در يك برنامه تلويزيوني با اشاره به برقراري انضباط مالي جدي در بازار پول كشورگفت: خوشبختانه ديگر موسسه غيرمجاز نداريم و اين دستاورد با تلاش بسيار زياد حاصل شد و همه موسسات غيرمجاز تعيين تكليف شدند. كارشناسان با اشاره به دستاورد مهم بانك مركزي در زمينه ساماندهي موسسات غيرمجاز معتقدند حذف اين موسسه ها از بازار پول كشور فضاي مثبتي ايجاد مي‌كند كه در آن شبكه بانكي قادر خواهد بود بيش از پيش در مسير حمايت از فعاليت هاي توليدي و اشتغالزا حركت كند. سيف در اين باره با بيان اينكه با برخورداري از يك بازار پولي منسجم، زمينه مناسبي براي هدايت نرخ‌هاي سود بانكي متناسب با اقتضائات اقتصاد كلان ايجاد شده است گفت: در اين شرايط مي‌توانيم شاهد تاثير مثبت آن بر روند سرمايه‌گذاري و توليد و اشتغال در كشور باشيم.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه