1396/05/14

ضمیمه تاسیسات سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه تاسیسات سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید:

-کاهش انرژی با بهینه سازی تاسیسات ساختمان

-صنعت آسانسور 150ساله شد

-راه فرار ایران ازخشکسالی چیست

-قرداد توتال مسئله دار است

-تاریخچه حمام در ایران

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه