1396/05/14

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید

-مردم از شهردار آینده تهران چه می خواهند

-ریشه اختلاف 40 هزار میلیارد تومانی بدهی شهرداری

-مشارکت در ساخت کی و چگونه

-سه حوزه اشتغال زا برای مهندسان ساختمان

-آورار نظام پولی-بانکی بر سر اجاره نشین ها

-از تراکم فروشی تا میدان فروشی

-هشدار درباره بازگشت دلالان به بازار مسکن

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه