هرهفته شنبه ها - سال سیزدهم

پرتیراژترین نشریه صنعت ساختمان

هفته نامه پیام ساختمان > بازار مسکن > خرید و فروش و اجاره 1396/05/14

ضمیمه بازار سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه بازار سیصد و سیزدهمین نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید

-بازار مسکن کشش افزایش قیمت را ندارد

-ایران صادر کننده فولاد

-صادرات سیمان به افغانستان شتاب می گیرد

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه