1396/05/07 رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران:

دولت دهم با ساخت مسکن مهر تحریم ها را دور زد

رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: براساس قانون اساسی، دولت باید برای دهک های پایین جامعه خانه بسازد و تنها دولتی که به این بند قانونی عمل کرد ، دولت نهم و دهم بود.

دولت دهم با ساخت مسکن مهر تحریم ها را دور زد

مصطفی قلی خسروی در میزگرد بررسی راهکارهای برون رفت از رکود ساختمان که هفته پیش در دفتر نشریه پیام ساختمان برگزار شد، گفت: دولت نهم و دهم با راه اندازی ساخت مسکن مهر در سراسر کشور، به نوعی تحریم ها را دور زد.

وی افزود: در دولت دهم در قالب قرارداد وزارت راه و شهر سازی وقت با پیمانکار ساختمانی طرف ترک، بسیاری از ادوات و ابزار آلات مورد نیاز که مشمول تحریم بود، وارد کشور شد.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه