1396/05/07

ضمیمه بازار سیصد و دوازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منشر شد

ضمیمه بازار سیصد و دوازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منشر شد

در این شماره می خوانید:

- تحرک بخشی در بازار مسکن،زمینه ساز خروج اقتصاد از رکود است.

- خروج از رکود، ولو به قیمت افزایش محدود تورم

- عوارض 45 درصدی عراق برای ورود سیمان ایرانی

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه