1396/05/07

سیصد و دوازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

سیصد و دوازدهمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید:

- مالیات ، جامه ای که به تن اقتصاد ایران نمی رود

- نظام مهندسی را تبدیل به اتحادیه صنفی نکنید

- 1000 ساختمان توسط مجری ذی صلاح ساخته می شود

- دکتر رحمانی؛ نیاز صنعت و تولید ایرانی

- پیوند پسین عمیق مسکن

- نیاز بازیگران اقتصادی چیست؟

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه