1396/03/27

ضمیمه معماری سیصد و ششمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه معماری سیصد و ششمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید:

- نورپردازی محوطه

- طراحی اتاق پرانرژی

- شاهکاری از معماری مکزیک
 
- موزه تاریخ چای ایران

- عناصر طبیعت، سمبل های معماری

- سنگ بزرگ دولت دوازدهم برای زدن به هدف گردشگری

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه