1396/03/24 رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور خبر داد؛

حمایت مصوبه جدید مالیاتی از سازندگان مسکن

تقوی نژادگفت: سازندگانی که ساختمان را به منظور مصرف و نه فروش احداث می نمایند، مشمول این مالیات نیستند.

حمایت مصوبه جدید مالیاتی از سازندگان مسکن

به گزارش پیام ساختمان، سیدکامل تقوی نژاد در ابلاغیه ای خطاب به مخاطبین/ذینفعان، امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی عنوان کرد: با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال و پیرو بخشنامه شماره 14/95/200/ ص مورخ 1395,02.27، بدینوسیله مقرر می‌گردد:
بنا به اختیار حاصل از ماده 167 قانون مالیات های مستقیم و به منظور حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکلات نقدینگی امکان پرداخت اقساط در سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیاتی مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک ها و سفته های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط های قبلی در اجرای مقررات ماده 167 قانون فوق صرفا برای یکبار فراهم شود.
بدیهی است در خصوص اینگونه­ مودیان بخشنامه شماره 62319/3831/230 مورخ 1381,11.02 این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و یا تقسیط مجدد بدهی مالیاتی در مورد چک­ ها و سفته­ های برگشتی و واخواستی قبلی منع می­ نمود، با صدور این بخشنامه لغو می‌شود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه