1396/03/23

دو عامل مهم اجرایی شدن مجری ذی صلاح

دو عامل مهم اجرایی شدن مجری ذی صلاح

   عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره آینده مجری ذی صلاح گفت: اجرایی شدن مجری ذی صلاح به دو عامل نیاز دارد. شرط نخست این است که شهرداری‌ها به قانون نظام مهندسی تمکین کنند و شرط دوم این است که بستر‌های لازم برای عملکرد صحیح و حرفه‌ای مهندسان و شرکت‌های مجری فراهم شود.
 مهدی روانشادنیا در گفتگو با پیام ساختمان با بیان اینکه در بخش فراهم شدن زیر ساخت‌ها، باید کارنامه حرفه‌ای عملکرد مجریان از طریق سامانه تهیه و در اختیار مردم قرار بگیرد، ادامه داد: این اقدام می تواند از بسیاری از صوری کاری‌ها جلوگیری کند. علاوه بر این موضوعات شناسنامه فنی و بیمه تضمین کیفیت هم به واقعی شدن مجری ذی صلاح کمک می کنند.
روانشادنیا در مورد افزایش هزینه‌های ساخت با اجرایی شدن این قانون با بیان اینکه مسئولیت‌های مجری بسیار بزرگ است.اظهار داشت: اگر ساختمان حرفه‌ای ساخته شود،‌ قطعا در بلند مدت باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت خواهد شد اما چنانچه فقط شرکتی در پروانه درج شود که نام مجری را داشته باشد، از دیدگاه مالک یک هزینه اضافی خواهد بود.
چرا شهرداری‌ها مخالفت می کنند؟!
عضو هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی در پاسخ به سوال ما که چرا شهرداری‌ها هیچ زمانی از مجری ذی صلاح حمایت نمی‌کنند،‌ گفت: به هر حال ساخت و ساز یکی از منابع اصلی درآمدی شهرداری ‌هاست و از آنجایی که با اجرایی نشدن مجری ذی صلاح درآمدی بیشتری به دلیل افزایش تخلفات حاصل می شود، با این موضوع مخالفت می کنند. ضمن اینکه شهرداری خودش را در قبال کیفیت ساخت و ساز بر خلاف آنچه در ماده 55 و ماده 100 آمده مسئول نمی داند.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه