14:0 1395/8/29


دویست و هشتادمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

دویست و هشتادمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید»:

- برخی سایت های مسکن مهر هنوز پست برق ندارند

- نیاز صنعت ساختمان به نقشه راه

-
رونق اقتصادی در سال 96 حتمی است

- نوسازی بافت های فرسوده

- کاهش 300 هزار نفری تقاضای مسکن

- دریغ از برداشتن یک قدم برای کاردان ها

- مسئول آلودگی هوای تهران کیست؟

انتهای خبر/پ

اخبار ویژه
آخرین اخبار
گزیده اخبار