هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/08/29

دویست و هشتادمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد


دویست و هشتادمین شماره نشریه پیام ساختمان منتشر شد

در این شماره می خوانید»:- برخی سایت های مسکن مهر هنوز پست برق ندارند- نیاز صنعت ساختمان به نقشه راه- رونق اقتصادی در سال 96 حتمی است- نوسازی بافت های فرسوده - کاهش 300 هزار نفری تقاضای مسکن- دریغ از برداشتن یک قدم برای کاردان ها- مسئول آلودگی هوای تهران کیست؟

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه