1395/07/11 آخوندی اعلام کرد؛

حل مسائل بنیادین شهری ایران در موسسه پژوهشی شهر و مسکن

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تشکیل موسسه پژوهشی شهر و مسکن گفت: این موسسه که با امضای اساسنامه بین وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران رسما آغاز به کار کرده است.

حل مسائل بنیادین شهری ایران در موسسه پژوهشی شهر و مسکن

به گزارش پیامساختمان، عباس آخوندی با اشاره به تشکیل موسسه پژوهشی شهر و مسکن گفت: این موسسه که با امضای اساسنامه بین وزارت راه و شهرسازی و دانشگاه تهران رسما آغاز به کار کرد یکی از فعالیت‌های بنیادین برای حل مسائل مختلف شهری است و موسسه پژوهشی شهر و مسکن می‌تواند راجع به مسائل بنیادین فعالیت‌های دائمی داشته باشد.وزیر راه و شهرسازی افزود: وزارت راه و شهرسازی، تفاهم‌نامه‌های متعددی با دانشگاه تهران دارد؛ اما در امضای اساسنامه پژوهشی شهر و مسکن، یک موسسه مشترک ایجاد می‌شود که هدف از ایجاد آن، رسیدگی به مسائل متعدد بنیادین ایران در حوزه ماموریت وزارت راه و شهرسازی است. .این عضو کابینه یازدهم ادامه داد: فعالیت‌های موسسه پژوهشی شهر و مسکن صرفا مباحث آکادمیک نخواهد بود و در آن مسائل بنیادین ایران به صورت مشترک بین سیاستگذاران حوزه راه و مسکن و همچنین بدنه دانشگاهی حل خواهد شد؛ زیرا نیاز داریم تا به فهم عمیقی از مسائل شهرنشینی، مسائل حمل و نقلی و به طور کلی مسائل اقتصادی کشور برسیم و در نظر داریم فهم مشترکی داشته باشیم از تحولات جهانی و تحولاتی که در ایران رخ می‌دهد و با استراتژی هایی که داریم مشترک کار کنیم.وی تصریح کرد: موسسه پژوهشی شهر و مسکن، همکاری بلندمدتی است که می‌تواند راجع به مسائل بنیادین فعالیت‌های دائمی داشته باشد و تلاش می‌کنیم تا حل مسائل بنیادین را در دستور کار این موسسه قرار دهیم و قطعا باید به نحوی برای این موسسه تامین مالی شود.به گفته آخوندی، در نظر داریم از دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه مادر که نقش بسزایی در تامین دانش دارد نهایت بهره‌مندی را ببریم؛ البته با توجه به اینکه بخش عمده شهرنشینی در ایران تحقق پیدا کرده است و در حاضر بیش از ۷۰ درصد جمیعت شهرنشین داریم، نیاز به یک بازنگری در مدیریت اقتصاد، جامعه، شهر و حمل و نقل و کسب و کار احساس می‌شود

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه