هفته نامه پیام ساختمان > ساختمان > ساخت و ساز 1395/06/13

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد


ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

در ساخت و ساز این شماره می خوانید:* کاهش سود وام مسکن آخرین ترفند دولت* کاری که آخوندی باید انجام دهد* عملکرد شهرداری در اجرای طرح تفصیلی* قبل از خواندن این مطلب آپارتمان نخرید* از بازنگری اختیارات شهردار تا « قبر به جای خانه»و ....

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه