1395/06/13

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

ضمیمه ساخت و ساز دویست و شصت و نهمین شماره پیام ساختمان منتشر شد

در ساخت و ساز این شماره می خوانید:* سوال درباره اشتغال کاردان‌ها* چگونه مجوز ساخت و ساز بگیریم؟* جولان رکود در اقتصاد مسکن* نظریه‌های ساخت تخت جمشید* نکاتی قیل از تخریب خانهو ....

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه