1395/06/11

یک خانم رئیس شورای شهر نوشهر شد

"شعله مصطفی پور" به عنوان اولین بانوی نوشهر، رییس شورای شهر شد.

یک خانم رئیس شورای شهر نوشهر شد

"شعله مصطفی پور" به عنوان اولین بانوی نوشهر، رییس شورای شهر شد. به گزارش پیام ساختمان، از آغاز سال آخر دوره چهارم شورای شهر و انتخابات هیئت رییسه شوراها، شورای شهر نوشهر در اولین روز نشست خود برای انتخاب رییس، نایب رییس ساعت 17 روز چهارشنبه دهم شهریور به توافق رسیدند و بعد از بحث و گفت وگو "شعله مصطفی پور" با چهار رای، به عنوان رییس، مجید خزایی نایب رییس و شروین نوشین خزانه دار انتخاب شدند. عیسی رمضانی، رییس سال گذشته این شورا، کاندیدای هیئت رییسه نشده بود. اکبر اسماعیل نژاد دیگر نامزد ریاست شورای نوشهر بود.

انتهای خبر/پ
گزیده اخبار روزانه